Saznajte kako se pripremaju naše salate DimmidiSì

Kontrola u svakoj fazi naše proizvodnje

Visoki standardi kvaliteta proizvoda „DimmidiSì“ rezultat su kontrole proizvodnje u svakoj fazi. „La linea verde“ prati sve faze kako bi garantovala za pravilnost životnog ciklusa proizvoda: sejanje, berbu, obradu sirovine u mestu proizvodnje, dostavu. Taj princip rada dopunjen je programom kontrole sistema isporuke, što omogućava da se lako prati čitav put proizvoda do konačne dostave do prodavnice klijenta.

Gajenje

Kvalitet salata DimmidiSì određuje se već u polju gde se one gaje. Naši agronomi i agrotehničke mere koje smo odredili i koje primenjujemo u polju garantuju kvalitet sirovina.

Controllo qualità DimmidiSì

Pranje i sušenje

Direktno sa polja salate stižu u proizvodnju gde prolaze strogu klasifikaciju prema kvalitetu. Odabrana salata se prebira, čisti, ako je potrebno i seče. Proizvod se pere u nekoliko faza pijaćom vodom, a zatim se suši.

Filiera DimmidiSì

Pakovanje

U zoni završnog pakovanja u kese napravljen je deo koji je određen kao „high care“, koji omogućava strogo održavanje niskih temperatura i vosoku higijensku kontrolu. Na istom mestu se proizvod meri i razmerava u kese.

Confezionamento DimmidiSì

Transport

Brzi proces proizvodnje i prevoz u hladnjačama sa kontrolisanim režimom temperature bez njegovog narušavanja, od kompanije do skladišta klijenta.

Logistica DimmidiSì

Kontrola kvaliteta

Kvalitet proizvoda garantovan je stalnim fizičko-hemijskim, mikrobiološkim i robnim analizama.

Controllo-laboratorio-DimmidiSì