Mešavine zelenih salata: odgovori na često postavljana pitanja

Koji je rok trajanja proizvoda koje nudite?

Svi naši proizvodi od salata treba da se koriste za ishranu poštujući rokove upotrebe navedene na pakovanju na lako primetnim mestima.

Pošto su proizvodi sveži i nisu bili podvrgnuti konzerviranju, niti sadrže bilo kakve dodatke ishrani, salate su predviđene za čuvanje u frižideru. Bez obzira na to, kada se nalaze van frižidera, salate se mogu konzumirati tokom pola do kraja dana.

Ne, kao opštu preporuku ne savetujemo da to radite.

Ako rok upotrebe nije istekao i salata je sačuvala dobar spoljni izgled – da, može se konzumirati. Za neke od naših salata naduveno plastično pakovanje predstavlja normalnu stvar. Kako bi se izbegli procesi oksidacije mi u pakovanje dodajemo jestivu smesu gasova koja stvara „zaštitnu atmosferu“. Ova smesa ima isti hemijski sastav kao vazduh koji dišemo, samo su malo promenjene proporcije. Na taj način preporučujemo, u slučaju da je sačuvan svež izgled salate i da u pakovanju nema stranih mirisa, da je koristite za ishranu. Ipak, dešava se da u raznim fazama transporta i čuvanja bude narušen temperaturni režim čuvanja salate, što sa svoje strane ima za posledicu naduvavanje pakovanja. Takvi slučajevi se lako razlikuju jer salata gubi svoj privlačni izgled i ne podleže konzumaciji.

Sve naše salate je potrebno čuvati u frižideru u dobro zatvorenom pakovanju, čak i posle prvog otvaranja. Preporučujemo da se konzumira tokom 1-2 dana posle otvaranja, ali u svakom slučaju ne kasnije od roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Kako bi se sprečili procesi oksidacije dodajemo u pakovanje gasnu smesu koja formira „zaštitnu atmosferu“. Ova smesa ima isti hemijski sastav kao i vazduh koji dišemo, samo su malo promenjene proporcije (manje kiseonika i više azota).

Ne. U proizvodnoj gami kompanije „DimmidiSì“ nema genetski modifikovanih proizvoda.

Da, svi materijali za pakovanje mogu da se recikliraju i podležu diferencijalnom prikupljanju prema
pravilima određenim u vašem gradu.