La linea verde doo Dobrinci – Dimmidisì i Banka Hrane Beograd u zajedničkom projektu doniranja hrane

La linea verde doo Dobrinci, srpski lider u proizvodnji svežih salata spremnih za konzumaciju, pridružila se misiji Banke Hrane koja se zasniva na ideji širenja kulture davanja, volontiranja, promovisanja solidarnosti među građanima, kao i podizanju svesti o problemu siromaštva u Srbiji, širenju filantropije i podsticanju društveno-odgovornog poslovanja.

Zahvaljujući kompaniji La linea verde Dobrinci – Dimmidisì, Banka hrane Beograd (BHB), humanitarna, neprofitna organizacija koja doprinosi smanjenju siromaštva, gladi i rasipanja hrane, dobila je je još jednog donatora.

Saradnja se odvija tako što Banka Hrane prikuplja sveže namirnice, salate i ostalo povrće od La linea verde doo Dobrinci i u daljoj distribuciji ih deli  svim ugroženim kategorijama društva: deci i mladima sa smetnjama u razvoju ili bez roditeljskog staranja, samohranim majkama ili roditeljima, raseljenim licima, porodicama bez primanja, beskućnicima, starim licima, korisnicima narodnih kuhinja, korisnicima Sigurnih kuća, nezaposlenima, Romima itd.

Banka Hrane Beograd je uz pomoć razrađenog sistema funkcijonisanja povezana sa preko 200 raznih organizacija i socijalnih ustanova u Srbiji i time je u mogućnosti da donacije svakodnevno adresira na one lokacije gde su u datom momentu najpotrebnije.

La linea verde doo Dobrinci je do sada imala priliku da isporuči svoje proizvode organizacijama “Živimo zajedno”, udruženju za podršku osobama sa invaliditetom i “KEC MNRO”, kreativno-obrazovnom centru. Kompanija je tako započela svoj projekat donacija, koji će od sada pa nadalje biti kontinuiran, potvrđujući još jednom svoju društvenu odgovornost i bliskost sa srpskom zajednicom.

Scroll to Top