PROIZVODNJA SALATA

Kontrola u svakoj fazi naše proizvodnje

Visoki standardi kvaliteta proizvoda „DimmidiSì“ rezultat su kontrole proizvodnje u svakoj fazi. „La linea verde“ prati sve faze kako bi garantovala za pravilnost životnog ciklusa proizvoda: sejanje, berbu, obradu sirovine u mestu proizvodnje, dostavu. Taj princip rada dopunjen je programom kontrole sistema isporuke, što omogućava da se lako prati čitav put proizvoda do konačne dostave , do prodavnice klijenta.

Gajenje

Kvalitet salata DimmidiSì određuje se već u polju gde se one gaje. Naši agronomi i agrotehničke mere koje smo odredili i koje primenjujemo u polju garantuju kvalitet sirovina.

Pranje i sušenje

Direktno sa polja salate stižu u proizvodnju gde prolaze strogu klasifikaciju prema kvalitetu. Odabrana salata se prebira, čisti, ako je potrebno i seče. Proizvod se pere u nekoliko faza pijaćom vodom, a zatim se suši.

Kontrola kvaliteta

Kvalitet proizvoda garantovan je stalnim fizičko-hemijskim, mikrobiološkim i robnim analizama.

Pakovanje

U zoni završnog pakovanja u kese napravljen je deo koji je određen kao high care“, koji omogućava strogo održavanje niskih temperatura i visoku higijensku kontrolu. Na istom mestu se proizvod meri i razmerava u kese.

Transport

Brzi proces proizvodnje i prevoz u hladnjačama sa kontrolisanim režimom temperature bez njegovog narušavanja, od kompanije do skladišta klijenta.

Scroll to Top