Otvaranje senzorne i mikrobiološke laboratorije

La Linea Verde doo Dobrinci pustila je danas u rad svoju senzornu i mikrobiološku laboratoriju. Kontrola kvaliteta će time obezbediti bolju efikasnost u radu i praćenju procesa, kao i još bržu mogućnost reagovanja.

Scroll to Top