Standardi kvaliteta

GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P. je privatni standard koji obuhvata primarnu poljoprivrednu proizvodnju kroz koji se mogu sertifikovati biljna proizvodnja (voće, povrće, cveće i ukrasno bilje, kombinovani usevi i stočna hrana, zelena kafa i čajevi), stočarska proizvodnja i akvakultura. Potreba za ovim standardom nastala je iz razloga praćenja kompletne proizvodnje od polja do ubranog proizvoda, a sve u cilju dobijaju preciznih podataka o svakoj fazi proizvodnje. Ovaj standard detaljno prati proces biljne proizvodnje sa akcentom na primenu integralnih mera zaštite biljaka, zaštite životne okoline (zemljišta, podzemnih i površinskih voda, vazduha), primeni održivih sistema energije, brige o higijeni u toku procesa proizvodnje, branja i rukovanja ubranim proizvodima, poštovanje opštih higijenskih načela, bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu. Osnovna načela kojima se rukovodi ovaj standard u biljnoj proizvodnji su: ograničena i kontrolisana primena sintetičkih hemijskih sredstava, poštovanje higijenskih pravila tokom proizvodnje i berbe, izrada dokumentacije (procedura, instrukcija, analiza rizika i opasnosti) sa aspekta procesa proizvodnje, korišćenja resursa i obuke zaposlenih, praćenje sledljivosti kroz kontrolu ulaznih sirovina i izlaznih proizvoda, vođenje evidencije o proizvodnji, dvosmerna komunikacija između zaposlenih i menadžmenta, kao i komunikacija sa kupcima, zaštita životne sredine i održive tehnologije, briga o zaposlenima. Svake godine vrši se resertifikacija proizvodnje, uz moguće nenajavljene inspekcije. Prilikom sertifikacije svaka kompanija (gazdinstvo) dobija svoj jedinstven broj (GGN) preko koga se može vršiti pretraga u bazi podataka GLOBAL G.A.P. sistema.

 

International Food Standard

IFS (International Food Standard) je standard kvaliteta i bezbednosti hrane, razvijen sa ciljem da se omogući kontinuirano praćenje proizvođača hrane sa aspekta kontrole kvaliteta i bezbednosti njihove proizvodnje. Osnovna načela na kojima se bazira ovaj standard su: da se uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja, uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac, smanjenje troškova svim u lancu (dobavljači, trgovinski lanci) i rad sa akreditovanim sertifikacionim telima i ocenjivačima. Ovaj standard se može primeniti u svim fazama prerade proizvoda, osim u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zahtevi standarda obuhvataju dobru proizvođačku praksu (GMP), dobru laboratorijsku praksu i dobru higijensku praksu- svi zahtevi su u vezi sa upravljanjem kvalitetom i HACCP sistemom, obuhvatajući i navedene preduslovne programe. Po strukturi IFS odgovara strukturi ISO 9001 sa akcentom na bezbednost hrane, proces proizvodnje, higijenu, HACCP i okruženje. IFS standard je prihvaćen od strane GFSI – Globalne inicijative za bezbednost hrane. Za ovaj standard sertifikat se obnavlja, a zaštićena baza sertifikovanih organizacija pruža uvid u status kompanije, izveštaj sa provera i njen sertifikat. Ovlašćena sertifikaciona tela koja vrše IFS proveru zaključuje se ugovor, a proverivači se testiraju na dve godine, sa ciljem da se utvrdi njihova stručnost u kontroli ovog standarda. Kompanije koje imaju implementiran IFS standard imaju omogućene smanjene troškove internih i eksternih provera jer se koristi jedinstveni standard, omogućava se kontrola i praćenje zakonskih propisa i obaveza, kompanija je opredeljena za isporuku kvalitetnih i bezbednih proizvoda što utiče na njen ugled i korporativnu sliku , a očekuje se i unapređenje procesa proizvodnje kroz nadzor, korektivne i preventivne mere.

Scroll to Top